O našich priateľoch a spoločníkoch

Z výstav

Výstava Brno 2010

Výstava Banská Bystrica 2010

Výstava Jihlava 2010

Výstava Prešov 2010

Výstava Trenčín 2011

Výstava Nitra 2010

Výstava Nitra 11-2010